Seirios

Hkosmoh

Hkosmoh                                                  

Seirios

acrilico su tela

70×70

2007

 

 

 

 

Related Works